Giới thiệu ban giám đốc

Sự thành công của Peterson và Control Union khắp toàn cầu, hoạt động trong một loạt nhiều ngành toàn cầu, là nhờ vào ban giám đốc vững mạnh, chuyên môn và đầy nhiệt huyết.

Đội ngũ quản lý của chúng tôi phân chia ra trên từng hoạt động, từng vùng và chức năng, hỗ trợ các đội ngũ Peterson và Control Union ở nhiều công ty. Vẫn luôn xem gia đình và địa phương là trọng tâm của việc kinh doanh, chúng tôi hoạt động ở cấp độ chất lượng cao nhất để mang đến cho quý vị những dịch vụ chuyên nghiệp.

Ban giám đốc Peterson và Control Union

Ông Johan Maris
Ông Johan Maris, Thành viên ban giám đốc
Ông Sven Breitkopf
Ông Sven Breitkopf, CFO
Ông Evert Jan Tiktak
Ông Evert Jan Tiktak, Thành viên ban giám đốc
Sarah Moore
Sarah Moore, Board Member
Dirk Teichert
Dirk Teichert, Board member
Felix Lacroze
Felix Lacroze, Board member
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy