Kỹ năng chuyên môn và cam kết

Ở Peterson và Control Union, chúng tôi tự hào vì đã chiêu mộ được những nhân viên gắn kết và tận tâm trong các phạm vi dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên của mình để giúp họ phát triển thành những chuyên gia mà khách hàng có thể tin cậy, đồng thời cũng nhằm nâng cao kỹ năng chuyên môn của chính bản thân họ. Chúng tôi luôn tìm kiếm những người có tinh thần đổi mới, chủ động muốn tham gia vào đội ngũ của chúng tôi.

Tôi thích tính đa dạng trong vai trò của mình và có thể làm việc với một đội ngũ tuyệt vời

Bà Sarah Forbes, Giám đốc dự án & đổi mới - Peterson Offshore Group

 

 Đọc những lời chứng nhận khác của chúng tôi

 

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy