Giới thiệu về nhân viên của chúng tôi

Nhân viên của chúng tôi là những chuyên viên và chuyên gia đầy nhiệt huyết trên toàn cầu, động lực và sự tận tâm của họ với công việc là điều kiện sống còn làm nên thành công của Peterson và Control Union.

Không chỉ mang lại môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, mà còn là một nơi mà họ có thể phát triển, dù họ ở đâu trên toàn cầu, cũng đều cho phép nhân viên của Peterson và Control Union cảm nhận được động lực trong công việc - một khía cạnh cần thiết trong thành công của một doanh nghiệp. 

Tất cả nhân viên đều được trang bị công cụ giúp họ thành công thông qua đào tạo, thử thách và cơ hội, những ý tưởng từ các cá nhân mong muốn phát triển và hỗ trợ Peterson và Control Union cũng như khách hàng của chúng tôi đều được chào đón.

Với những cuộc họp nội bộ thường xuyên và giao tiếp cởi mở, chúng tôi đem lại các cơ hội ở các đội ngũ của mình để nhân viên phát triển chuyên môn của họ cũng như để các nhóm làm việc gắn bó với nhau ở khắp nơi trên toàn thế giới nhằm cung cấp dịch vụ tốt nhất.

Tương tự, hoạt động xây dựng nhóm ngoài giờ làm việc cũng được khuyến khích. Những hoạt động này bao gồm thể thao, công tác tình nguyện, ngày gia đình và công việc từ thiện. 


This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy