Gặp gỡ nhân viên của chúng tôi

Tại Peterson and Control Union, tài sản then chốt của chúng tôi là nhân lực và chúng tôi tự hào khi chiêu mộ được những chuyên gia đầy nhiệt huyết, bất kể vai trò công việc, thâm niên hay chuyên môn của họ.

Sau đây là đôi lời chia sẻ của một số nhân viên về vai trò của họ và cảm nhận khi làm việc tại Peterson và Control Union.

Cô Jekaterina Mjackova

“ Tôi là một người có khuynh hướng toàn cầu và Peterson cung cấp cho tôi những cơ hội quốc tế ”

Cô Jekaterina Mjackova , Chuyên viên phân tích kinh doanh hàng hải
Đọc thêm
Ông Federico Richards

“Tôi đã may mắn phát triển thành một chuyên gia và là một phần trong quá trình phát triển của công ty”

Ông Federico Richards, Giám đốc CMA - Control Union Brazil
Đọc thêm
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy