Kiến thức, kinh nghiệm và làm việc nhóm của các nhân viên sẽ thúc đẩy chúng tôi tiến lên phía trước.

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại Peterson và Control Union, chúng tôi tự hào vì đã chiêu mộ được những nhân viên gắn kết và tận tâm trong các phạm vi dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên của mình để giúp họ phát triển thành những chuyên gia mà khách hàng có thể đặt niềm tin, đồng thời cũng nhằm cải thiện kỹ năng chuyên môn của chính bản thân họ. Chúng tôi luôn tìm kiếm những người có tinh thần đổi mới, chủ động muốn tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng mình là một trong số những người như vậy, vui lòng đọc tiếp nội dung.

Vị trí tuyển dụng của chúng tôi

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại Peterson và Control Union, chúng tôi tự hào vì đã chiêu mộ được những nhân viên gắn kết và tận tâm trong các phạm vi dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không ngừng đào tạo đội ngũ nhân viên của mình để giúp họ phát triển thành những chuyên gia mà khách hàng có thể đặt niềm tin, đồng thời cũng nhằm cải thiện kỹ năng chuyên môn của chính bản thân họ. Chúng tôi luôn tìm kiếm những người có tinh thần đổi mới, chủ động muốn tham gia vào đội ngũ của chúng tôi. Nếu bạn nghĩ rằng mình là một trong số những người như vậy, vui lòng đọc tiếp nội dung.

Vị trí tuyển dụng của chúng tôi

Gặp gỡ nhân viên của chúng tôi

Đọc lời chứng thực

Chương trình nhân viên tập sự

Tìm hiểu thêm về chương trình nhân viên tập sự toàn cầu của chúng tôi: chuỗi cung ứng và tính bền vững không biên giới.

Đọc thêm về cách đăng ký và khám phá thêm các ưu thế của chương trình nhân viên tập sự và trải nghiệm phát triển đang chờ đón.

Chúng tôi cho rằng việc quan trọng đối với bạn là khám phá xem niềm đam mê và điểm mạnh của bạn là gì. Ngoài cơ hội khám phá những lĩnh vực khác nhau dưới sự hướng dẫn của một người quản lý trực tiếp, chúng tôi cũng sẽ phân công cho bạn một 'người đồng hành' (thường là một cựu thực tập sinh cũng đã trải qua quá trình này trước đây), một người cố vấn (đây sẽ là một người quản lý có kinh nghiệm) và một người quản lý tài năng để hỗ trợ bạn trong quá trình phát triển.

Đọc thêm

Cho dù bạn quan tâm đến lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ cần phải thể hiện rằng bạn chia sẻ giá trị của chúng tôi và có điểm mạnh riêng của bạn. Peterson and Control Union nổi tiếng về thái độ đối doanh nghiệp chung, hợp tác thắng lợi, tính trung thực, tính liêm chính và hợp tác; đây là cách chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển.

Đọc thêm

Nếu bạn nhận thấy mình phù hợp, vui lòng ứng tuyển chương trình nhân viên tập sự. Chúng tôi có ba ngày bắt đầu: ngày 1 tháng 1, ngày 1 tháng 5 và ngày 1 tháng 9. Ngày ứng tuyển sẽ quyết định ngày bắt đầu chương trình nhân viên tập sự.

Đọc thêm

Khi thực tập viên đã hoàn tất thành công ba giai đoạn trong chương trình nhân viên tập sự, chúng tôi dự định sẽ giao cho thực tập viên đó một vị trí thử thách trong công ty Peterson hoặc Control Union, nơi chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của bạn trong công ty.

Đọc thêm