Chúng tôi là ai

Bắt nguồn từ kiểm định nông nghiệp, chúng tôi đã và đang hoạt động gần 100 năm trong lĩnh vực hậu cần, chất lượng, chứng nhận và quản lý rủi ro.
 
Đến nay, Peterson và Control Union vẫn là công ty gia đình và hiện đang hoạt động trên hơn 70 quốc gia với hơn 4000 nhân viên.

Kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm của chúng tôi bao trùm mọi khía cạnh của chuỗi cung ứng ở nhiều ngành, gồm nông nghiệp, năng lượng, lâm nghiệp, tính bền vững và dệt may. Duy trì tính liêm chính là nhiệm vụ tối cao của Peterson và Control Union. Chúng tôi hành động với sự trung thực và tôn trọng những gì mà chúng tôi thực hiện.

 

Ở Peterson và Control Union, chúng tôi tự hào về sự kết hợp giữa lịch sử và các quy trình và thiết bị tiên tiến nhất. Tài sản then chốt của chúng tôi chính là nguồn nhân lực và chúng tôi cũng tự hào không kém vì có một đội ngũ nhân viên tận tâm và đầy nhiệt huyết.

Ông René van Rijst - CEO

 

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy