Giá trị

Là công ty dẫn đầu thị trường toàn cầu, Peterson và Control Union tự hào với danh tiếng là chuyên gia đáng tin cậy. Danh tiếng này được nuôi dưỡng bởi những giá trị cốt lõi của chúng tôi như tính trung thực, liêm chính và tôn trọng con người, xã hội và môi trường. Chúng tôi tin tưởng vững chắc vào tầm quan trọng cơ bản của niềm tin, sự cởi mở, tinh thần làm việc nhóm và chủ nghĩa chuyên nghiệp trong các nhân viên của chúng tôi, cũng như niềm tự hào về những gì họ làm.

 

Nhờ cách tiếp cận đầy nhiệt huyết của chúng tôi đối với ngành và những giá trị công ty mạnh mẽ, chúng tôi có thành tích tuyệt vời trong việc cung cấp dịch vụ mang tính chuyên môn cho khách hàng toàn cầu.

Ông René van Rijst - CEO
 
Giá trị tập đoàn cơ bản của Peterson và Control Union áp dụng cho mọi giao dịch, dù lớn hay nhỏ, đồng thời mô tả hành vi được trông đợi ở từng nhân viên.
 
Chúng tôi nhận ra rằng việc duy trì sự tin cậy và tín nhiệm của nhân viên, khách hàng và những người khác mà chúng tôi hợp tác, cũng như của các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động là cốt lõi đối với sự tăng trưởng và thành công không ngừng của tập đoàn.
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy