Tính bền vững

Trong thị trường ngày nay, tính bền vững đã trở thành nền tảng của kinh doanh. Peterson và Control Union đã phát triển một chương trình nội bộ mang tên Dare to Care (Dám quan tâm) để tăng cường hiệu suất bền vững. 

Chương trình Dare to care (Dám quan tâm)

Chương trình nội bộ Dare to Care được dựa trên bốn trụ cột: khách hàng, nhân viên, môi trường và cộng đồng. Chúng tôi đã xây dựng một dòng sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp thế giới nhưng chúng sẽ chỉ đưa chúng tôi tiến xa - chúng tôi hiểu điều quan trọng là phải tập trung vào khía cạnh xã hội của doanh nghiệp.
Chúng tôi trân trọng mối quan hệ khách hàng của mình, chăm sóc nhân viên bằng cách hỗ trợ sự phát triển và hạnh phúc của họ, suy nghĩ cho môi trường bằng cách tiết kiệm năng lượng, nước và nguyên liệu thô và đáp lại cộng đồng chúng tôi làm việc bằng cách hỗ trợ nhiều dự án khác nhau.

Giảm thiểu dấu chân cacbon

Khái niệm cùng chia sẻ máy bay trực thăng và tàu cung ứng của chúng tôi góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu đáng kể. Ngoài ra, nhờ mạng lưới văn phòng quốc tế, nhân viên của chúng tôi luôn có mặt ở hiện trường khách hàng cần, nghĩa là chúng tôi đã giảm nhu cầu di chuyển bằng máy bay. Điều này được tăng cường bằng các thiết bị hội nghị trực tuyến để giảm bớt việc di chuyển không cần thiết.
Kết quả từ công sức của chúng tôi trong lĩnh vực này, chúng tôi đã giành được giải thưởng "Lean & Green Award" do Connect thay mặt Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường Hà Lan tổ chức.

Tạo kết nối

Chúng tôi nhận thấy việc kết nối với mọi người trong cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và hỗ trợ một số dự án cộng đồng trên thế giới là rất quan trọng. Không phải mọi công ty đều có thể thể hiện rằng họ rất năng động về mặt xã hội nhưng chúng tôi không phải là mọi công ty. Chúng tôi dám quan tâm.

Giải thưởng PCA

Chúng tôi khuyến khích nhân viên của mình bằng cách trao giải thưởng dự án cộng đồng tốt nhất 'Giải thưởng Cộng đồng Peterson' (PCA - Peterson Community Award).

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy