Tính bền vững

Trong thị trường ngày nay, tính bền vững đã trở thành nền tảng của kinh doanh. Peterson và Control Union đã phát triển một chương trình nội bộ mang tên Dare to Care (Dám Quan Tâm) để tăng cường hiệu suất bền vững. 

Chương trình Dare to care (Dám Quan Tâm)

Chương trình nội bộ Dare to Care (Dám Quan Tâm) của chúng tôi dựa trên bốn trụ cột: khách hàng, nhân viên, môi trường và cộng đồng. Chúng tôi đã xây dựng một dây chuyền sản phẩm và dịch vụ hàng đầu thế giới nhưng đó chỉ là một phần - chúng tôi biết rằng việc tập trung vào khía cạnh xã hội của hoạt động kinh doanh cũng hết sức quan trọng. 
Chúng tôi trân trọng các mối quan hệ với khách hàng, quan tâm đến nhân viên bằng cách hỗ trợ họ phát triển và trở nên tốt hơn, quan tâm đến môi trường bằng cách tiết kiệm năng lượng, nước và nguyên liệu thô và ủng hộ cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động bằng cách hỗ trợ nhiều dự án khác nhau.

Giảm thiểu dấu chân cacbon

Khái niệm đồng chia sẻ máy bay trực thăng và tàu cung ứng của chúng tôi góp phần giảm tiêu thụ nhiên liệu đáng kể. Ngoài ra, nhờ mạng lưới văn phòng quốc tế, nhân viên của chúng tôi luôn có mặt ở hiện trường mà khách hàng cần họ, nghĩa là chúng tôi đã giảm nhu cầu di chuyển bằng máy bay. Điều này được tăng cường bằng các trang thiết bị hội nghị internet để giảm hơn nữa việc đi lại không cần thiết.  
Nhờ sự nỗ lực làm việc chăm chỉ của chúng tôi trong lĩnh vực này, chúng tôi đã nhận được 'Giải thưởng Tinh gọn & Xanh' (Lean & Green Award) do Connect thực hiện thay mặt Bộ Cơ sở hạ tầng và Môi trường ở Hà Lan.

Tạo kết nối

Chúng tôi nhận thấy việc kết nối với mọi người trong cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động và hỗ trợ một số dự án cộng đồng trên thế giới là rất quan trọng. Không phải mọi công ty đều có thể thể hiện rằng họ rất năng động về mặt xã hội nhưng chúng tôi không phải là mọi công ty. Chúng tôi dám quan tâm.

Giải thưởng PCA

Chúng tôi khuyến khích nhân viên của mình bằng cách trao giải thưởng dự án cộng đồng tốt nhất 'Giải thưởng Cộng đồng Peterson' (PCA - Peterson Community Award).