Lịch sử

Được thành lập vào năm 1920 là một công ty kiểm định thuộc sở hữu gia đình, hoạt động mua bán và vận chuyển ngũ cốc trên các con sông và kênh đào của Hà Lan, Peterson từ đó đã phát triển thành một chuyên gia tại địa phương và toàn cầu về các giải pháp quản lý rủi ro và hậu cần. 

Phạm vi hoạt động của Peterson đã mở rộng theo thời gian, phát triển loại sản phẩm và dịch vụ của họ để đưa thị trường dầu khí toàn cầu vào các dịch vụ của mình. Peterson đã cung cấp các dịch vụ hậu cần tích hợp cho những nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong ngành khai thác và sản xuất dầu khí từ năm 1968, cung cấp các giải pháp chuỗi cung ứng hiệu quả chi phí và đổi mới đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất có thể về an toàn cho con người và môi trường.

Song song với việc phát triển ban đầu về lĩnh vực nông nghiệp, Control Union đã được thành lập bên cạnh bốn đối tác Châu Âu. Sau khi mua lại toàn bộ quyền sở hữu, Control Union đã mở rộng mạng lưới của mình bằng cách phát triển kiến thức thấu đáo về hàng hóa, thị trường và các nhu cầu khách hàng đặc thù.

Hiện nay, Control Union lập thành nhóm công ty quốc tế có chuyên môn về thẩm định và giám sát hàng hóa quốc tế độc lập.

 1950 - Gia đình Peterson và nhân viên trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập công ty

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy