Các giải pháp về chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị được xây dựng bởi những người quan tâm

Đọc thêm

Peterson và Control Union trên Toàn cầu

Bắt nguồn từ kiểm định nông nghiệp, Peterson và Control Union đã hoạt động gần 100 năm trong lĩnh vực hậu cần, chất lượng, chứng nhận và quản lý rủi ro. Kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm của chúng tôi bao trùm mọi khía cạnh của chuỗi cung ứng ở nhiều ngành, gồm nông nghiệp, năng lượng, lâm nghiệp, tính bền vững và dệt may.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Peterson và Control Union trên Toàn cầu

Bắt nguồn từ kiểm định nông nghiệp, Peterson và Control Union đã hoạt động gần 100 năm trong lĩnh vực hậu cần, chất lượng, chứng nhận và quản lý rủi ro. Kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm của chúng tôi bao trùm mọi khía cạnh của chuỗi cung ứng ở nhiều ngành, gồm nông nghiệp, năng lượng, lâm nghiệp, tính bền vững và dệt may.
Tìm hiểu thêm về chúng tôi

Phạm vi dịch vụ rộng khắp của chúng tôi hỗ trợ tất cả các hoạt động chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị

Hoạt động của Chúng tôi

Hoạt động trên hơn 70 quốc gia, Peterson và Control Union cung cấp một loạt đầy đủ các hoạt động và dịch vụ theo yêu cầu khách hàng để phù hợp với những yêu cầu về chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị của khách hàng chúng tôi trên nhiều lĩnh vực tiêu biểu trong các ngành. Dù nhu cầu của quý vị là gì, chúng tôi đều có giải pháp.

Academy

Chứng nhận

Dịch vụ Tài sản thế chấp

Kiểm định Hàng hóa

Hậu cần Hàng hóa

Hậu cần Năng lượng

Kiểm định Công nghiệp

Dự án & Giải pháp

Tuyển dụng

Một mạng lưới toàn cầu gồm các công ty dịch vụ độc lập

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy