Duurzaamheid

De markt staat in het teken van duurzaamheid. Peterson en Control Union hebben een intern programma uitgewerkt, Dare to Care, om onze eigen duurzaamheid te verbeteren. 

Dare to Care

Dare to Care steunt op vier pijlers: klanten, medewerkers, milieu en gemeenschap. We hebben de allerbeste producten en diensten, maar moeten evenveel aandacht besteden aan het sociale aspect van onze bedrijfsvoering. 
We waarderen de relatie met onze klanten, we zorgen voor onze medewerkers door ze te helpen bij hun ontwikkeling en welzijn, we waken over het milieu door voorzichtig om te gaan met energie, water en grondstoffen, en we helpen de maatschappij waarin we actief zijn door steun te geven aan allerlei projecten.

Kleinere footprint

Ons concept om helikopters en bevoorradingsschepen te delen met andere bedrijven leidt tot een significante reductie van het brandstofverbruik. Doordat we met ons internationale netwerk van kantoren en medewerkers altijd dicht bij de klant zijn, hoeven wij minder vaak te vliegen. Moderne faciliteiten om via internet in contact met elkaar te staan, hebben de behoefte aan reizen verder verminderd.
Al onze inspanningen op dit gebied hebben ons de ‘Lean & Green Award’ opgeleverd, een prijs die door Connect wordt uitgereikt namens het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Contacten leggen

We vinden het belangrijk om in contact te staan met de maatschappij en ondersteunen daarom diverse gemeenschapsprojecten over de hele wereld. Niet alle bedrijven kunnen van zichzelf zeggen dat ze sociaal betrokken zijn. Maar wij zijn ook niet zoals alle bedrijven. Bij ons staat alles in het teken van 'dare to care'!

Peterson Community Award

Wij stimuleren onze medewerkers door het beste gemeenschapsproject te belonen met de 'Peterson Community Award' (PCA).

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy