Onze manier van zakendoen

Peterson en Control Union staan voor respect en kwaliteit in elk aspect van onze bedrijfsvoering: van de dienstverlening aan onze klanten tot onze relatie met stakeholders en van de ontwikkeling van onze medewerkers tot de steun die we geven aan de gemeenschap waarin we actief zijn.

Het vertrouwen dat we op deze manier opbouwen, is cruciaal voor de groei en het succes van de groep.

Het management is er verantwoordelijk voor dat alle medewerkers van dit vertrouwensaspect doordrongen zijn, en dat iedereen zich ernaar gedraagt, zodat:

  • onze activiteiten voldoen aan alle wettelijke verplichtingen
  • eventuele belangenconflicten op de juiste manier kunnen worden aangepakt
  • altijd en overal gelijke kansen worden geboden
  • alle inspectie- en certificeringsnormen worden nageleefd
  • alle voorschriften met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu worden nageleefd
This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy