Wereldwijd aanwezig

Een van de grote pluspunten van Peterson en Control Union is ons netwerk van kantoren in meer dan zeventig landen over de hele wereld. Vanuit Nederland en met een degelijk waardenpakket hebben we de wereld veroverd door continu te blijven werken aan onze kennisopbouw.

Gelijke tred houdend met de globalisering van de grondstoffenmarkt hebben wij onze dienstverlening uitgebreid.

Control Union en Peterson worden nu wereldwijd gezien als wereldleider op het gebied van risk management en logistieke oplossingen voor klanten over de hele wereld. Wij zetten onze specialistische kennis en expertise in op alle continenten. 

Vanuit onze kantoren overal ter wereld kunnen we de klant helpen bij al hun specifieke, lokale uitdagingen.

 Die lokale kennis en ervaring maakt van Peterson en Control Union een unieke partners. Wij waken over uw risico's, waar ook ter wereld.

This website uses cookies to offer you a better browsing experience. By continuing to use this website you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy